PROMIKBOOK

Pressrelease 2015-08-03

PromikBook blir den första molnbaserade bokförings- och faktureringstjänsten att införa reklam i gratisversionen av plattformen.

Detta sker genom ett samarbetsavtal med J2 Media AB där J2 Media säljer reklamplatser i PromikBooks plattform till utvalda annonsörer. Avtalet ger inte upphov till initiala kostnader för PromikBook och ersättningen till J2 Media sker provisionsbaserat utifrån försäljningsintäkten.

Genom att erbjuda annonser i PromikBooks plattform kommer intäkterna från gratisanvändarna att öka. Detta förbättrar bolagets resultat och höjer utvecklingstakten.

Försäljningen av annonser kommer att påbörjas under den andra halvan av augusti 2015.

För ytterligare information kontakta

Hans Orre
PromikBook AB (publ)
Kämpegatan 3
411 04 Göteborg

Mobil +46 (0)709 74 78 88

E-mail hans.orre@promikbook.com