Johan Nilzén

 

Johan är VD och tar hand om alla frågor rörande bolaget. Han är också närvarande i alla säljuppdragen på J2Media och kan därför även svara på frågor om dessa.
Ni kan nå honom lättast på hans email adress johan.nilzen@j2media.se eller ring honom på direktnumret 031-708 16 36.